DISC WORSKHOPS

4-8 LEKTIONER

Der er ikke to kunder, der er ens – derfor skal de heller ikke behandles ens. Extended DISC er uden tvivl markedets mest anerkendte og effektive
værktøj til at afdække dine stærke sider og udviklingsområder i dialogen med forskellige kundetyper.

 

Vi har “oversat” DISC tankegangen til mæglersprog og giver dig praktiske værktøjer til at styrke din kommunikation og gennemslagskraft i
kontakten med købere, sælgere og kollegaer. På få timer får du mere indsigt om dig selv og dine kunder – end du troede muligt.

 

Her har vi beskrevet mere om de forskellige DISC forløb, investering og aller vigtigst – hvad du kan få ud af at implementere DISC tankegangen og værktøjerne i butikken.

UDBYTTE:

  • LÆS dine købere og sælgere bedre
  • LÆR at tackle forskellige kundetyper
  • TILPAS dit kropssprog og kommunikation
  • ØG din personlige gennemslagskraft
  • HJÆLP dine købere og sælgere med at træffe beslutning… hurtigere
  • OPNÅ mere tilfredse kunder og kollegaer
  • SÆLG MERE og FÅ MERE TIL SALG!
  • TRÆN de bedste forhandlingsteknikker overfor både køber og sælger
PRINT SIDE SOM PDF

INVESTERING

Investeringen i DISC workshops udgør kr. 1.950 + moms pr. workshop for en 1/2 dag. Heri er inkluderet formøde, hvor vi drøfter, det du ønsker at opnå med DISC træningen.

Vi vil meget gerne sammensætte et DISC forløb, der matcher din(e) forretning(er) og de medarbejdere, du ønsker skal deltage i forløbet.

Ikke inkluderet er DISC profiler og personlig tilbagemelding, der afregnes pr. medarbejder.

DISC Profil: kr. 1.450 + moms, inklusiv personlig tilbagemelding.

DISC COACHING, WORKSHOPS OG FORLØB

PERSONLIG DISC PROFIL

Før workshoppen udfylder alle i teamet en personlig DISC profil. Din og kollegaernes DISC profiler bliver udgangspunktet for en indsigtsfuld, lærerig og engagerende workshop. Forbered dig på at blive overrasket, når du modtager din egen personlige profil, der består af 18 siders indsigt om dig selv, dine stærke sider og udviklingsområder i kommunikationen med andre mennesker.
Varighed: 20 min online
Investering: kr. 995 + moms

DISC WORKSHOP 1 – FOR TEAMET

Det unikke ved ”DISC Workshop 1 – for teamet” er, at du og dine kollegaer får et stærkt fælles værktøj, der præcis viser, hvordan I skal
tackle forskellige typer købere og sælgere – så jeres kommunikation rammer plet! Der er intet bedre end at føle sig forstået – det er det
dine kunder vil ha’ – og det kan du give dem, når du forstår, hvilken type de er. Du får ligeledes værdifuld indsigt i dine kollegaers
profiler, så du i endnu højere grad kan være med til at sikre en effektiv kommunikation og et godt samarbejde i hverdagen.

Fokusområder:

Samarbejde og kommunikation.

Den gode aflevering og kundetilfredshed

Varighed: Kan gennemføres på en halv dag, typisk fra kl. 09.00 – 12.30.

DISC WORKSHOP 2 – GENKEND DIN KØBER OG SÆLG MERE

Denne workshop er praktisk træning i at genkende de forskellige DISC købertyper, forhandle med dem og sælge til dem. Træningen tager udgangspunkt i forskellige relevante købersituationer, lige fra fremvisningen til forhandlingen med de forskellige købere. Vi træner de kundesituationer I mener er sværest, og I får værktøjer til at motivere og påvirke de forskellige typer købere positivt. I lærer at hjælpe de forskellige kundetyper med at træffe beslutning og styre mod afslutning. Skolelæreren, ingeniøren, direktøren, pædagogen og alle de andre kunder bliver en “sport” for dig efter workshoppen – glæd dig.

Fokusområder er:

Salg og forhandling med forskellige købertyper.

Varighed: Kan gennemføres på en halv dag eller en hel dag med mere træning.

DISC WORKSHOP 3 – FÅ MERE TIL SALG og FORHANDLINGSTEKNIK

Denne workshop er praktisk træning i at genkende de forskellige DISC sælgertyper med henblik på at få boligen til salg og øge din hitrate. Træningen tager udgangspunkt i de ting, du kan og bør slå på overfor de forskellige sælgertyper. Vi træner forhandlingen  de forskellige vanskelige sælgertyper, og I lærer at anvende ord og kropssprog, der øger tilliden til dig som mægler og din personlige gennemslagskraft overfor alle sælgertyper – også dem, du ikke har det så godt med i dag.

Fokusområder:

Forhandlingsteknik, afslutningsteknikker, indvendingsbehandling

Varighed: Kan gennemføres på en halv dag eller en hel dag med mere træning.

PERSONLIG FEED-BACK PÅ DISC PROFIL OG COACHING

Vi tilbyder personlig feed-back på din personlige DISC profil, hvor du får en detaljeret gennemgang og indsigt i dine egen stærke
sider og udviklingsområder i kommunikationen med købere og sælgere. Vi giver dig inspiration til at udnytte dine stærke sider endnu bedre og værktøjer til at forbedre dine “svage sider” og øge din personlige gennemslagskraft. Hvis du ønsker det, vil vi også meget gerne inspirere og udfordre dig på områder, hvor du måske kan udnytte dit potentiale endnu bedre, end du gør i dag. Hvem ved?
Varighed: 1 time
Investering: kr. 1.495 + moms

KONTAKT

Der er ikke to teams, der er ens, så vi vil meget gerne fortælle dig, hvad du og dit team kan få ud af at bruge DISC i jeres hverdag – både internt og i dialogen/forhandlingen med jeres købere og sælgere.

Har du spørgsmål, eller ønsker du et møde om en DISC workshop/forløb for jeres team, så kontakt vores DISC ekspert Martin Frandsen på 22932400 eller send en mail på info@maeglerakademiet.dk.