Forretningsbetingelser

Betaling

Ved modtagelse af ordrebekræftelse og/eller faktura er der indgået en endelig aftale om vilkår og tidspunkt for levering af aktiviteter (kurser, events, workshops, coaching og personprofiler) fra Make A Difference og Mæglerakademiet.

Betaling forfalder som anført på faktura.

Rentetilskrivning

Ved betaling efter forfaldsdato tillægges 1,5% i rente pr. måned.

Ændring eller annullering

Ændring eller annullering skal modtages på info@makeadifference.dk.

Omkostninger i forbindelse med annullering

Det er uden omkostninger at annullere en aftalt aktivitet indtil senest 8 uger før start.
Ved annullering senere end 1 uge før start forfalder hele investeringen til betaling*.

*Der afregnes 7.500 kr. for annulleret ringeaften.

Omkostninger i forbindelse med ændring

Det er uden omkostninger at ændre en ordrebekræftet aktivitet indtil 8 uger før start. Ved ændring efter 8 uger før start beregnes omkostninger efter følgende retningslinjer:

8–4 uger før start 50% af investeringen
3–1 uge før start 75% af investeringen

Senere end 1 uge før start forfalder hele investeringen til betaling.

Ressourcer

Make a Diffference og Mæglerakademiet anvender og anviser de bedste konsulenter til levering af de aftalte aktiviteter. Er de udvalgte konsulenter forhindrede i at udføre opgaven, stiller Make a Difference og Mæglerakademiet naturligvis op med andre lige så kvalificerede konsulenter.

Udgifter til transport, ophold og forplejning

Investeringen er eksklusivt udgifter til deltagernes ophold, forplejning og konferencefaciliteter. Hertil kommer projektomkostninger (Eksempelvis fly/kørsel/rejsetid/parkering/bro/færge/videoudstyr/DVD/materialer)